Tapahtumat

Tapahtumat Rekolassa on yhteistoimintaa monessa muodossa. Tilalla opiskellaan opintopiirissä, pohditaan tilan kehittämistä kuluttajien kanssa, sekä järjestetään vuodenaikajuhlia, tapahtumia ja talkoita.Toistuvia juhlia tilalla ovat olleet juhannus- ja sadonkorjuujuhlat ( juhannusjuhlat jo yli 30 v. ajan ). Lisäksi on järjestetty erilaisia tapahtumia, avointen ovien päiviä ja vuosijuhlia. Näiden avulla Rekolan tila on avautunut ulospäin ja toivottanut tervetulleiksi toimintaansa kaikki, jotka haluavat osallistua biodynaamisen viljelyn kehittämiseen.

Tapahtumista ja talkoista, sekä niiden ajankohdista tiedotetaan etusivun uutislaatikossa.

Muu yhteistoiminta
Oma yhteistyötahonsa ovat kauppiaat, jotka välittävät tuotteita, sekä eräät ruokapiirit ja vakioasiakkaat, jotka tilaavat vihanneksensa ja leipänsä tilalta tai käyvät torilla kesä- ja syysesongin aikaan. Vakioasiakkaille tiedotetaan tilan tapahtumista asiakaskirjeellä. Kesäisin tilaan käy tutustumassa ryhmiä, jotka ovat kiinnostuneet biodynaamisen viljelyn periaatteista.

Yhteisöllisyydellä on maatilalle tärkeä merkitys. Kuluttajakontaktien ja talkoovoimien taloudellista merkitystä ei voi väheksyä, mutta vähintään yhtä tärkeää yhteisöllisyys on henkisessä ja sosiaalisessa mielessä. Se auttaa viljelijää kehittämään toimintaansa ja se voi parhaimmillaan toimia molemmansuuntaisena henkisenä impulssina. Tällöin biodynaamista viljelyä ei nähdä vain taloudellisesta näkökulmasta, vaan se nähdään tuottavan myös henkistä ja moraalista tulosta: sekä suhteessa kanssaihmisiin että suhteessa maahan. Viime kädessä yhteisöllisyys voi toimia sillan rakentajana oman tietoisuutemme ja luonnon välillä.